300×300 – pst_60hl_4

BIOSAN: PST-60HL-4

Kratak opis: Termo-šejker za ploče PST-60HL-4

Detaljna specifikacija proizvoda: PST-60HL-4 Plate Shaker-thermostat.

Opis proizvoda

Termo-šejker za ploče PST-60HL-4 dizajniran je za mućkanje i termostatiranje 4 standardne mikroploče sa 96 otvora.

Multisistemski princip, korišćen u dizajnu omogućava rad sa 3 nezavisna uređaja:
• Inkubator;
• Šejker za mikroploče;
• Termo-šejker.

Posebnost Biosan patent obezbeđuje obostrano grejanje mikroploče, čime se postiže potpuno podudaranja zadate i stvarne temperature u otovrima mikroploče.
Termo-šejker obezbeđuje zagrevanje do 60°C, što je dovoljno za sprovođenje ELISA testova.

Šejker za ploče-termostat obezbeđuje:
• Meko ili intenzivno protresanje uzorka
• Regulaciju brzine rotacije, stabilizaciju i indikaciju
• Jednaka amplituda rotacije na celoj Thermo-Shaker platformi
• Podešavanje i indikacija potrebnog vremena rada
• Automatsko zaustavljanje kretanja platforme nakon isteka podešenog vremena
• Podešavanje i indikacija potrebne temperature na platformi
• Automatska dijagnostika kvara (senzor temperature, grejanje platforme, grejanje poklopca itd.)
• Opružne stezaljke

Polja aplikacije:
• Citohemija — za “in situ” reakcije
• Imunohemija — za imunofermentativne reakcije
• Biohemija — za analizu enzima i proteina
• Molekularna biologija — za analizu mikro nizova
• Funkcija kalibracije temperature

Uz pomoć funkcije kalibracije temperature korisnik može da kalibriše jedinicu pribl. ±6% odabrane temperature za kompenzaciju razlika u termičkom ponašanju ploča različitih proizvođača.

Kontakt

Dimitrije Ilić, ing. maš.
Menadžer proizvoda MEDMIKROLAB
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 ext. 324
Mob: +381 64 8720 269
dilic@superlab.rs