BIOSAN: RTS-8 Plus

Category:

RTS-8 plus je stoni bioreaktor koji koristi patentiranu Reverse-Spin® tehnologiju koja primenjuje neinvazivnu, mehanički pokretanu, inovativnu vrstu mešanja gde se suspenzija ćelija meša rotacijom epruvete za jednokratnu upotrebu tipa Falcon oko svoje ose, sa promenom smera rotacionog kretanja što rezultira visoko efikasnim mešanjem i oksigenacijom za aerobnu kultivaciju.
U kombinaciji sa infracrvenim, fluorescencijskim i luminiscencijskim sistemima za merenje, moguće je registrovati kinetiku rasta ćelija, pH i O2 neinvazivno, i u realnom vremenu. Za pH i O2, inovativne senzorske tačke za jednokratnu upotrebu koriste se unutar epruveta.
Inovativni neinvazivni senzori kiseonika integrisani u Falcon epruveti sada omogućavaju onlajn praćenje kiseonika i daju novi uvid u Iako je snabdevanje O2 jedno od glavnih pitanja u kultivaciji aerobnih organizama, posebno u uslovima ograničenog kiseonika, nedostajale su adekvatne metode za stvarno praćenje rastvorenog kiseonikmetaboličke aktivnosti. pH je jedno od glavnih pitanja u uzgoju ćelija, kvasca ili bakterija. Posude za kultivaciju koje su senzorno ograničene imaju široku primenu u akademskom i industrijskom razvoju bioprocesa. Pošto adekvatne metode za stvarno praćenje pH vrednosti nisu bile dostupne, korišćeno je glomazno uzorkovanje na liniji bez velike gustine podataka i ometanja rasta. Neinvazivno merenje pH vrednosti u realnom vremenu pruža nove uvide u metaboličku aktivnost i promene u metaboličkim putevima.

Kontakt

Dimitrije Ilić, ing. maš.
Menadžer proizvoda MEDMIKROLAB
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 ext. 324
Mob: +381 64 8720 269
dilic@superlab.rs

X
Scroll to Top