BROOKFIELD-DV2T

BROOKFIELD DV2T

Kratak opis: Najsvestraniji rotacioni viskozimetar, displej 5″, kolor, touch screen
Vremenska merenja, prosečne vrednosti, programabilni QC limiti, poređenje podataka, GMP/GLP

Opis proizvoda

Najsvestraniji rotacioni viskozimetar, displej 5″, kolor, touch screen

– Novi interfejs
– Više kontrola
– Očitavanje: viskoziteta, temperature, %opterećenja, tipa vretena, brzine, statusa programa
– Auto Range funkcija
– USB interfejs
– Integrisana temperaturna sonda

Vremenska merenja, prosečne vrednosti, programabilni QC limiti, poređenje podataka, GMP/GLP

Standardna konfiguracija
– DV2T
– Set vretena
– PG Flash softver
– RTD temperaturna sonda
– Laboratorijski stalak
– Transportni kofer
Dostupne opcije
– Softver Reocalc T
– Printer
– Sistem za brzo postavljanje vremena
– Helipath stalak
– “Cone-plate” merenje
– Adapter za male uzorke, DIN adapter, adapter za male viskozitete

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor Sektora Generallab
Mob: +381 (0) 64 8720 105