, , , , ,

CELLTAC G (MEK 9100K)

Celltac G (MEK-9100K), NOVI 5 PART DIFF, 33 PARAMETARA HEMATOLOŠKI BROJAČ; IDEALAN ZA LABORATORIJE KOJE IMAJU IZMEĐU 50 I 100 UZORAKA DNEVNO!

Celltac G (MEK-9100K), NOVI 5 PART DIFF, 33 PARAMETARA HEMATOLOŠKI BROJAČ
IDEALAN ZA LABORATORIJE KOJE IMAJU IZMEĐU 50 I 100 UZORAKA DNEVNO!

33 parametra: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD,
PLT,PCT, MPV, PDW, P-LCR, NE, NE%, LY, LY%, MO, MO%, EO, EO%, BA, BA%

9 dodatnih: P-LCC, Mentzer Index, RDWI, IG%, IG#, Band%, Band#, Seg%, Seg#

2 načina uzorkovanja: Ručni otvoreni mod (STAT mod) i mod putem autosemplera
3 načina rada u STAT modu, Otvoreni mod, Pre-dilution mod, mod pri visokim WBC
Autosempler, “Walkaway” autosempler kapaciteta 7 stalaka od 10 epruveta (ukupno 70 epruveta)
Ugradjen mikser, 2 tubes rocking mixer
Zapremina uzorka: Maksimalno 25 mikrolitara u CBC Modu ili maksimalno 40 mikrolitara u CBC+DIFF Modu i 20 mikrolitara u Predilucionom modu
Samo jedna igla za uzorkovanje u instrumentu, da bi se izbeglo zagađenje i za lakši process akreditacije
Automatsko uklanjanje koaguluma – Da bi se sprečio nastanak koaguluma, proteini krvi i čestice prašine se uklanjaju sa aperture puštanjem električnog impulsa visokog napona, nakon svakog merenja.
Brzina rada, 90 uzoraka na sat.
Kalibracija, Automatska
QC, X bar-R, L&J, X bar Batch, X bar Day CV
Prikaz rezultata, Kompletni rezultati ( sa grafikonima) se prikazuju na Complete results (with graphs) “touch screen” ekranu u boji.
Štampanje rezultata, eksterni printer
Metod merenja, Automatic Focused Flow Impedance koristeći Dyna Helix protok da bi se svaka ćelija centrirala u aperturi čime se eliminiše greška u brojanju.
Laser tehnologija za WBC diferencijalno brojanje korišćenjem Dyna Scatter Laser tehnologije sa with 3 angle scatter detektorima.
Stalak u boji “Pametno” obojeni stalak koji pomaže brzo i lako lociranje klinički abnormalnih rezultata i/ili epruveta koje nemaju identifikaciju pacijenta.
Kapacitet podataka – 10 000 pacijenata sa grafikonima i skaterogramima.
Status indikator – Status indikator obaveštava korisnika o bilo kojoj abnormalnoj operaciji instrumenta.
Reagent Management System – Mogućnost nadgledanja nivoa reagenasa putem softvera
Reagensi: “ cyanide-free” hemolizujući reagens
Reproducibilnost (CV%) WBC: < 2.0%
RBC: < 1.5%, HGB: < 1.5%, MCV: < 1.0%, PLT: < 4.0%
Linearnost: WBC : od 0.2 do 99.9 103/ μL, HGB: od 0.1 do 25.0 g/dL, RBC : od 0.02 do 8.00 106/ μL HCT: od 20 do 60%, PLT : od 10 do 1490 103/ μL, HL7 konekcija, HL7 bi-direkciona konekcija za LIS

Brošuru CELLTAC G (MEK 9100K) možete pogledati OVDE

 

Kontakt

Biljana Ocokoljić
VD Šef Sektora MEDILAB I Šef marketinga II
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.275
bocokoljic@super-lab.com

X
Scroll to Top