5000-XL-open–Brookfield

COMPUTRAC® MAX® 5000XL – Brookfield

Kratak opis: COMPUTRAC® MAX® 5000XL – Brookfield
Analizator vlage i pepela iz istog uzorka. Maksimalna temperatura do 600°C sa maksimalnom količinom uzorka 100 g.

Opis proizvoda

COMPUTRAC® MAX® 5000XL – Brookfield
Analizator vlage i pepela iz istog uzorka. Maksimalna temperatura do 600°C sa maksimalnom količinom uzorka 100 g.

Svestran precizna merenja i vlage i pepela iz istog uzorka
Brz određivanje vlage i pepela za manje od sata
Jednostavan pokretanje analize pritiskom na jedno dugme bez međumerenja i hlađenja
Pouzdan made in USA, čelično kućište, dugotrajan
Precizan u skladu sa vežećim standardima

Analize navisokim temperaturama, Computrac® MAX® 5000XL dostiže 600ºC, tako da je moguće određivanje vlage i pepela, što ga čini idealni termogravimetrijskim analizatorm.

Analiza je do 100 puta brža od klasičnog referentnog metoda i idealan je za uzorke hrane, biomase, plastike, farmaceutske uzorke …

Rezultati u realnom vremenu, jednostavan i programabilan interfejs sa velikim displejem sa očitavanjem grafika i rezultata tokom analize

Višestepena analiza, viiše testova je moguće povezati u jednu analizu na više temperature, više vremenskih interval i više završnih kriterijuma. Na ovaj načim moguće je meriti slobodnu i vezanu vodu i razvijati specifične metode

Automatsko čišćenje, program samočišćenja 45 minuta na 550 ºC, pojednostavljuje održavanje i čišćenje.

Web server, opcioni web server omogućava korisniku da pristupi kalibracionim izveštajima, i da preuzima i eksportuje radne programe i rezultate

o Opseg, vlaga 0.1% do 99.9%
o Opseg pepeo 0.5% do 100%
o Rezolucija 0.0001%
o Rezolucija vage 0.0001 g
o Ponovljivost vlage <5% RSD za uzorke >10% vlage
o Ponovljivosz pepeo ≤5% RSD za uzorke >10% pepela
o Opseg temperature 25°C do 600°C
o Grejač Keramika
o Uzorak 100 mg do 100 g
o Memorija do 250 programa, 1000 testova i 100 grafika
o Statistika SD, RSD

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com