vaporproxl-autosampler-lab

Computrac® Vapor Pro® XL – Brookfield

Kratak opis: Computrac® Vapor Pro® XL, analizator vlage sledeće generacije.
VPXL je idealan za skoro svaku aplikaciju za koju se koristi Karl’Fišer titracija.

Opis proizvoda

Computrac® Vapor Pro® XL, analizator vlage sledeće generacije.
VPXL je idealan za skoro svaku aplikaciju za koju se koristi Karl’Fišer titracija.

RH senzom meri samo sadržaj vode
Precizna kontrola temperature u širokom opsegu
Nivo derekcije 10 mikrograma (0.000001g) vode i određivanje sadržaja od 10 ppm
Upotrebljiv za različite viale

Bez upotrebe hemikalija, Vapor Pro® XL određuje vlagu u opsezima Karl-Fišer titracija bez upotrebe skupih i opasnih hemikalija.

Svestran, upotrebljiv za uzorke plastike, petrohemijskih uzoraka, hemikalija ….

Ekren osetljiv na dodir kolor LCD ekran osetljiv na dodir, jednostavan za upotrebu.

Visoka temperatura testova, maksimalna temperatura do 300°C, sa preciznom kontrolom u celom opsegu.

Temperaturne rampe, programiranje temperaturnih rampi, pojednostavljuje kreiranje metoda.

Različite viale se mogu koristiti u radu, od 2r do 60R viala. Nije potrebno otvaranje viala što je značajno za higroskopne uzorka

Web server, opcioni web server omogućava korisniku da pristupi kalibracionim izveštajima, i da preuzima i eksportuje radne programe i rezultate

Memorija do 250 programa, 1000 rezultata i 100 grafika

Automatizacija VOXL autosempler kapaciteta do 16 uzoraka, značajno ubrzava kapacitet

Opseg vlage 10 ppm (10 μg | 0.001%) to 100%
Rezolucija 1 ppm (0.1 μg | 0.0001%)
Ponovljivost <10% C.V. za >0.1% vlage, <15% C.V. za <0.1% vlage Opseg temperature 25°C do 300°C Masa uzorka 0.01 do 8 grama Rezultati % vlage, ppm vlage, µg vode

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com