CT 3 – 142

CT3 Analizator Teksture – Brookfield

Kratak opis: CT3 Analizator Teksture
Testovi kompresije i povlačenjaza QC

Opis proizvoda

CT3 Analizator Teksture
Testovi kompresije i povlačenjaza QC

Samostojeći uređaj za analize teksture. Jednostavan za upotrebu za rutinske testove.
Šest radnih modova sa velikim izborom pribora i nosača uzorka.
Standardni testovi:
Standardni test
Jedan kompresioni ciklus
Test zadržavanja
Kompresija i zadržavanje
Višestruka kompresija
Kompresija u više ciklusa
Bloom test
Želatin bloom test
TPA test
Analiza profila teksture
Test povlačenja
Standardni test povlačenja
Test statičkog opterećenja
Kalibracija

Texture Loader softver
Deset različitih testova sa definisanim parametrima

Radna distanca
do 10 cm. uzorci do 22,5 cm. Osovina
probe – 8 cm. od kućišta

Izbor baznog stočića
Prilagođen različitim uzorcima i probama

Izbor opsega
7 opsega sve do 50 kg

Opcije
Softver TexturePro CT
Temperaturna sonda, Libela
Kalibracioni tegovi

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com