DeltaInstruments-Lactoscope-FTIR-4

DELTA INSTRUMENTS LactoScope FTIR

Kratak opis:

Softver LactoScope FTIRScop daje klijentu više kontrole nad analitičkim procesima: Na primer, pomoću alata Model Management, korisnik može kreirati modele aplikacija; baze podataka su prenosive u Deltinim analizatorima i mogu se kasnije eksportovati, upisat i reanalizirati, korisnik može podesiti svoje čišćenje i rad aparata prilagoditi svojim potrebama.

Opis proizvoda

Softver LactoScope FTIRScop daje klijentu više kontrole nad analitičkim procesima: Na primer, pomoću alata Model Management, korisnik može kreirati modele aplikacija; baze podataka su prenosive u Deltinim analizatorima i mogu se kasnije eksportovati, upisat i reanalizirati, korisnik može podesiti svoje čišćenje i rad aparata prilagoditi svojim potrebama.

 

Ovaj instrument takođe ima veći stepen autonomije zahvaljujući alatki za samo-dijagnostiku sa pregledom statusa sistema, popisom grešaka; dvostepeni alarm upozorenja za uzorke koji padaju izvan postavljenih granica ili inteligentni dijagnostički alati, čitaju kontrolne karte, granice, ciljeve koji potvrđuju preciznost, nivo prenosa i dugu i kratkoročnu stabilnost instrumenta. Pomoću servisnih alata klijent može da vrši preventivno održavanje i hardversku dijagnostiku instrumenta.

 

Direktive i odobrenja:

 

  • IDF 141C/ISO 9622 (LactoScope FTIR)
  • AOAC official method 972.16
  • EMC Directive: 2014/30/EU
  • Low Voltage Directive: 2014/35/EU
  • Food & Drug Administration Form 2400
  • ICAR Milk Analysis certified.
  • Delta Instruments B.V. is ISO 9001:2015 certified.

Kontakt

Jovan Trbojević
Product manager FOODLAB
Tel: +381 11 655 68 55 lok. 213
Mob: +381 64 8720 202
E-mail: jtrbojevic@superlab.rs