Delta-Instruments-Laktoskop-FTB

DELTA INSTRUMENTS Laktoskop FT-B

Kratak opis:

Hemijski analizator mleka, sa FTIR tehnologijom Laktoskop FT-B

Opis proizvoda

Hemijski analizator mleka, sa FTIR tehnologijom Laktoskop FT-B

Holandska kompanija, Delta Instruments, je razvila novu seriju analizatora mleka sa FTIR tehnologijom.

Tehnički i softverski unapređeni, robusni, jednostavni za rukovanje, pouzdani, precizni, fleksibilni a pri tome jeftini za održavanje, jer troše jeftine hemikalije.

Laktoskopi FTIR serije su kompletni analizatori mleka, zasnovani na Furierovoj Transformacionoj Spektroskopiji, koja pouzdano i brzo može analizirati više komponenti.

Analizira:

Sirovo mleko
Masti, proteini, kazein, laktoza, ukupna I bezmasna suva materija, ph, slobodne masne kiseline, limunska kiselina, NPN/ kalkulisana urea, NPN, FPD –opciono ( Freezing Point Depresion).

Mlečni proizvodi
Masti, proteini, kazein, laktoza, ukupna I bezmasna suva materija, ph, kazein, gustina, sukroza, FPD – opciono.

Surutka
Masti, proteini, ukupna suva materija, laktoza, pepeo (zavisno od gustine).

Pavlaka (do max. 40% masnoće)
Masti, protein, laktoza, ukupna suva materija, bezmasna suva materija, gustina, FPD – opciono.

Dynascan™ interferometar

Fiksni dizajn ogledala interferometra ne zahteva dinamičko poravnanje,radi kompenzacije grešaka pronađenih u linijskim pomeranjima Sistema ogledala.

Za optimizaciju laboratorijskih performansi, FTIR interferometar je dizajniran za stabilnu i pouzdanu analizu i zasniva se na stabilnoj i dobro dokazanoj tehnologiji PerkinElmer interferometra.

Interferometar poseduje laser diodu, čiji intezitet se ne smanjuje za vreme trajanja instrumenta. Očekivani vek je 10 godina, bez održavanja i sitnih servisnih intervencija. Interferometar nema higroskopnih delova, tako da ne postoje mogućnosti oštećenja uzrokovane vlagom.

Ova patentirana FTIR tehnologija garantuje prenosivost kalibracionih modela među različitim instrumentima bez upotrebe posebnih tečnosti. Ovo u kombinaciji sa sistemima hidrauličnih pumpi čini ovaj analizator sposoban da opstane čak i u teškim laboratorijskim uslovima.

Aparat je opremljen kompletnim novim dvostepenim homogenizatorom visokog pritiska (190 bara), redizajniranim tako da pruži optimum, izdržljivost i dugotrajnost. Temperaturna kontrola homogenizatora održava temperaturu konstantnom.

Novi dizajn klipova i opruga klipova homogenizatora omogućavaju viši stepen homogenizacije u odnosu na tradicionalne homogenizatore.

Opruge klipova ne dolaze u kontakt sa mlekom, što im znatno produžava vek.

Karakteristike i performance:

✔ 80 uzoraka na sat.

✔ Aparat radi pomoću softverskog interfejsa.

✔ Sistem pumpe visokog pritiska sa dvostepenim homogenizatorom.

✔ Automatsko grejanje uzorka (uzorci mogu biti od 7-45 °C)

✔ Uzorak 10 ml

✔ Masti 0-40%, Proteini 0-25%, Ugljeni hidrati 0-15%, Suva materija 0-45%

✔ Automatsko čišćenje aparata

✔ Dimenzije aparata (W x H x D) 70 x 49 x 47 cm

✔ Dva rezervoara od 4 litre za rastvore za čišćenje (nalaze se izvan kućišta aparata)

✔ Težina 58 kg

✔ Računar sa softverom se isporučuje zajedno sa aparatom

Softver LactoScope FTIRScope

Softver LactoScope FTIRScop daje klijentu više kontrole nad analitičkim procesima: Na primer, pomoću alata Model Management, korisnik može kreirati modele aplikacija; baze podataka su prenosive u Deltinim analizatorima i mogu se kasnije eksportovati, upisat i reanalizirati, korisnik može podesiti svoje čišćenje i rad aparata prilagoditi svojim potrebama.

Ovaj instrument takođe ima veći stepen autonomije zahvaljujući alatki za samo-dijagnostiku sa pregledom statusa sistema, popisom grešaka; dvostepeni alarm upozorenja za uzorke koji padaju izvan postavljenih granica ili inteligentni dijagnostički alati, čitaju kontrolne karte, granice, ciljeve koji potvrđuju preciznost, nivo prenosa i dugu i kratkoročnu stabilnost instrumenta. Pomoću servisnih alata klijent može da vrši preventivno održavanje i hardversku dijagnostiku instrumenta.

Direktive i odobrenja:

✔ IDF 141C/ISO 9622 (LactoScope FTIR)

✔ AOAC official method 972.16

✔ EMC Directive: 2014/30/EU

✔ Low Voltage Directive: 2014/35/EU

✔ Food & Drug Administration Form 2400

✔ ICAR Milk Analysis certified.

✔ Delta Instruments B.V. is ISO 9001:2015 certified.

Kontakt

Jovan Trbojević
Product manager FOODLAB
Tel: +381 11 655 68 55 lok. 213
Mob: +381 64 8720 202
E-mail: jtrbojevic@superlab.rs