DIN adapter 132

DIN adapter – Brookfield

Kratak opis: DIN adapter
Za male zapremine uzorka

Opis proizvoda

DIN adapter
Za male zapremine uzorka

Adapter po standardu DIN 53019 koji definiše
geometriju vretena i komore za uzorak. DIN je
Nemački standard koji je ekvivalentan EN
standardima.

Adapter je namenjen korisnicima koji
raspolažu sa ograničenom količinom uzoraka.
Za merenje je potrebno 16 do 20 ml.

Zahvaljujući cilindričnoj geometriji definisani
su uslovi merenja.

Isporučije se sa tri vretena i komorom za uzorke za
merenja u opsegu 1 do 50,000 cP

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com