DVE 112

DVE™ VISKOZIMETAR – Brookfield

Kratak opis: DVE™ VISKOZIMETAR
Najjednostavniji digitalni viskozimetar

Opis proizvoda

DVE™ VISKOZIMETAR

Najjednostavniji digitalni viskozimetar

Sadržaj isporuke

• Instrument
• 6 vretena (RV/HA/HB) ili 4 vretena (LV)
• Zaštitnik vretena *
• Laboratorijski stalak
• Kofer
*Ne isporučuje se za HA i HB modele

Opciona oprema
• Visko standardi
• RV/HA/HB-1 vretena
• Termostatska Kupatila
• Small Sample Adapter
• UL Adapter
• Termosel
• Spiralni Adapter
• DIN Adapter
• Brzi konektori / Ekstenzije
• Spindle sa krilcima

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com