DV next115

DVNext REOMETAR – Brookfield

Kratak opis: DVNext REOMETAR
Naš najnoviji reometar sa svim opcijama merenja i
opciono sa 21CFR Part 11 funkcijama

Opis proizvoda

DVNext REOMETAR
Naš najnoviji reometar sa svim opcijama merenja i
opciono sa 21CFR Part 11 funkcijama

● Brzo podešavanje, novi Viscosity Wizard i Digitalno nivelisanje
● Verzija “Compliant” sa mogućnosti povezivanja na LIMS
● Postavljanje i skidanje vretena jednom rukom
● Opcino: kompatibilnost sa 21 CFR Part 11 u radu bez računara

DVNext Reometar

Univerzalni instrument za merenje viskoziteta i reoloških karakteristika. Dostupan je i u verziji Cone / Plate.

Opciona oprema:

Softver Rheocalc T
Adapter za male uzorke
Printer
UL Adapter
Barkod skener
Spiralni Adapter
Spindle sa krilcima
Termostatska Kupatila
DIN Adapter
Stalak za brzim pomeranjem
Termosel
Visko standardi
RV/HA/HB-1 vretena

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com