FlowFast-V-Faster

FlowFast V Faster Laminarne komore

Opis proizvoda

FlowFAST V su vertikalne laminarne komore koje garantuju izvanrednu zaštitu uzorka, obezbeđujući čistu radnu zonu (Class 3 prema ISO 14644-1). Ove laminarne komore se preporučuju za upotrebu u slučajevima npr. kontrole kvaliteta u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, mikrobiologiji, rad sa ćelijskim kulturama, pri sterilnoj manipulaciji, u molekularnoj biologiji, radu sa nukleinskim kiselinama i mnogim drugim delatnostima. Komore se proizvode u tri veličine.

Kontakt

Msc. psy. chem.
Danijela Riđić
VD Šef SCIENCELAB

SUPERLAB
Milutina Milankovica 25
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.233
Mob: +381 (0) 64 8720 185