Fotometar MD 100

Fotometar MD 100 za amonijak

Opis proizvoda

Digitalni fotometar za merenje koncentracije amonijaka u vodi. Opcija rada sa tabletama ili sa prahom, pakovanim svaki u posebnu kesicu. Radi na baterije, i isporučuje se  prikladnom koferu za nošenje na teren.