Fotometar MD 100

Fotometar MD100 za hlor

Opis proizvoda

Digitalni fotometar za merenje koncentracije hlora u vodu. Determinacija rezidualnog, slobodnog i vezanog hlora. Mogućnost rada na tablete, prašak ili kapi, tzv.DPD reagense. Radi na baterije, i isporučuje se u koferu prikladnom za nošenje na teren.