Fotometar MD 100

Fotometar MD100 za hloride

Opis proizvoda

Digitalni fotometar za merenje koncentracije hlorida u vodi. Koristi se uz gotove tabletirane reagense. Radi na baterije, i isporučuje se u koferu prikladnom za nošenje na teren.