Fotometar MD 100

Fotometar MD100 za merenje koncentracije fluorida u vodi

Kratak opis: Digitalni fotometar za merenje koncentracije fluorida u vodi. Terenski uređaj, koji radi na baterije, isporuluje se u koferu za nošenje na teren. Posebno namenjen za kontrolu kvaliteta vode koja se fluoriše.

Opis proizvoda

Digitalni fotometar za merenje koncentracije fluorida u vodi. Terenski uređaj, koji radi na baterije, isporuluje se u koferu za nošenje na teren. Posebno namenjen za kontrolu kvaliteta vode koja se fluoriše.