Fotometar MD 100

Fotometar MD100 za merenje koncentraciji uree u vodi

Opis proizvoda

Digitalni fotometar za merenje koncentracije uree u vodi. Radi na beterije, isporučuje se u koferu prikladnom za nošenje na teren, i merenje na otvorenom. Posebno prilagođen za korišćenje pored bazena, tastatura otporna na prskanje.