Fotometar MD 100

Fotometar MD100 za određivanje boje vode

Opis proizvoda

Digitalni fotometar za određivanje boje bode po PtCo skali. Radi u opsegu od 10-500mg/l Pt-Co. Radi na baterije i isporučuje se u koferu prikladnom za nošenje na teren. Predviđen za kontrolu kvaliteta svih vrsta voda.