, , , , , , , , , , ,

Fotometar MD100 za određivanje koncentracije bakra u vodi

Digitalni fotometar za merenje koncentracije Cu u vodi. Radi na baterije, isporučuje se u koferu prikladnom za nošenje na teren. Predviđen za kontrolu kvaliteta svih vrsta voda. Mogućnost rada sa tabletiranim ili praškastim reagensima.

X
Scroll to Top