GERHARDT-Analiticki-sistemi1

GERHARDT Analitički sistemi

Kratak opis:

ANALITIČKI SISTEMI ZA ANALIZU HRANE, STOČNE HRANE, ZEMLJIŠTA, I VODA

Opis proizvoda

ANALITIČKI SISTEMI ZA ANALIZU HRANE, STOČNE HRANE, ZEMLJIŠTA, I VODA

HIDROLIZA
– Automatska kisela hidroliza sa 6 mesta kod određivanja masti po Weibull-Stold-u i Weibul-Berntrop-u
– Jednostavna priprema uzoraka za SOXTHERM i druge ekstrakcione sisteme za određivanje masti
– Zadovoljava sve standarde i propise

BRZA EKSTRAKCIJA
– Automatski brzi ekstrakcioni sistemi sa 2,4 ili 6 mesta
– Određivanje masti u hrani
– Ekstrakcija različitih materijala iz uzoraka: ekološke analize, kontrola kvaliteta…

DIGESTIJA
– Blok sistemi i infracrveni brzi sistemi za analizu po Kjeldhalu
– Sistemi za pripremu uzoraka za analizu teških metala
– HPK digestija
– Sistemi za analizu Cijanida

BRZA ANALIZA AZOTA METODOM PO DUMAS-u
– Efikasan i upotrebljiv sistem za određivanje Azota metodom po Dumasu
– Hrana, stočna hrana, voda, plastika…

DESTILACIJA VODENOM PAROM
– Automatski brzi destilacioni sistemi, od osnovnog modela VAPODEST 200 do potpuno automatskog VAPODEST 50s karusel sa autosemplerom, titracijom i obračunom.
– Određivanje azota po Kjeldalu u hrani, stočnoj hrani, zemljištu, vodi, papiru, uljima, uglju…
– Destilacija SO2, NH3, organskih kiselina, Cijanida, alkohola, formaldehida, fenola, konzervanasa

NESVARLJIVA VLAKNA – ADF – ADL – NDF
– Potpuno automatizovana procedura kuvanja i filtracije za do 12 uzoraka kod određivanja vlakana, ADF i NDF
– Automatsko dodavanje Amilaze kod određivanja NDF

Drugi proizvodi
LABORATORIJSKI ŠEJKERI: velikih kapaciteta, sa inkubatorom i kompletnim priborom
TRADICIONALNI INSTRUMENTI I GREJNE PLOČE: Aparature za digestiju i destilaciju, ekstrakcija, određivanje vlakana, hidroliza, sušenje posuđa, serijska grejna tela

Kontakt

Srđan Stepanović
VD Direktor Sektora Generallab
Tel/Fax: +381 11 65 56 855
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com