gima-pakerica

GIMA Sealer/Pakerica

Kratak opis:

Kompaktne medicinske pakerice za zavarivanje usklađene sa DIN 58953 P.7 namenjene za upotrebu u medicinskim ustanovama.
Služe za zavarivanje i pakovanje sterilnog materijala.

Opis proizvoda

Kompaktne medicinske pakerice za zavarivanje usklađene sa DIN 58953 P.7 namenjene za upotrebu u medicinskim ustanovama.
Služe za zavarivanje i pakovanje sterilnog materijala.

Kontakt

Dragana Jovanović
Viši referent prodaje MED&MED
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.278
Mob: 064/8720-227
djovanovic@superlab.rs