Helipath stalak 135

Helipath stalak – Brookfield

Kratak opis: Helipath stalak
Za merenje netečljivih supstanci

Opis proizvoda

Helipath stalak
Za merenje netečljivih supstanci

Helipath stalak je namenjen za merenje gelova,
pasti, krema, želatina, gitova i drugih netečljivih
supstanci. Viskozimetar montiran na Helipath
motorni stalak sa T – vretenima (sa kalasičnim
navijom ili magnetnim povezivanjem).

Motor lagano podiže i spušta viskozimetar brzinom
od 22,2 mm/min, tako da se T-vreteno kreće po
spiralnoj putanji kroz uzorak, eliminišući problem
“proklizavanja”

• Kompatibilan sa svim Brookfield viskozimetrima
i DVNext reometrima
• Jednostavan za upotrebu i čišćenje
• Rešenje za uzorke koje je teško izmeriti
klasičnim viskozimetrom
• Komplet sa motorom, 6 T-vretena sa
konektorom, stalkom i koferom

Opcija magnetnog povezivanja
Helipath stalak dostupan je i sa magnetnim povezivanjem
vretena, tako se vretena brzo postavljaju i skidaju, bez
rizika od oštećenja koja su rezultat česte promene vretena

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com