KARTELL plastično laboratorijsko posuđe

KARTELL, ITALIJA je jedna od vodećih firmi na evropskom tržištu i među prvim kompanijama koja je počela da obrađuje plastične materijale i proizvodi laboratorijsko posuđe od materijala kao što su polietilen, polipropilen i polistiren.

KARTELL, ITALIJA je jedna od vodećih firmi na evropskom tržištu i među prvim kompanijama koja je počela da obrađuje plastične materijale i proizvodi laboratorijsko posuđe od materijala kao što su polietilen, polipropilen i polistiren. Proizvodi ove renomirane firme su laki, otpo rni na visoke temperature i korozivne materije, jeftini i prava zamena za stakleno laboratorijsko posuđe. Iz proizvodnog programa izdvajamo slede?e proizvode:

  • Opšte laboratorijsko posuđe – laboratorijske ćaše, erlenmajeri, reagens boce, špric boce
  • Volumetrijsko posuđe – menzure, odmerne tikvice, pipete i birete
  • Za mikrobiologiju – inokulacione igle, mikrotitracione ploče, ependorf kivete, nastavke za labopete, posude za bojenje mikroskopskih preparata, kutije za odlaganje predme tnih stakala
  • Laboratorijski stalci, epruvete
  • Posude za uzorkovanje, tacne
  • Stalak za cečenje laboratorijskog posuđe
  • Proizvodi od gume, silikona i teflona

Kontakt

X
Scroll to Top