Komparator-za-merenje-hlora-u-vodi

Komparator za brzo merenje koncentracije hlora u vodi

Opis proizvoda

Komparator za brzo merenje koncentracije hlora u vodi. Moguće je izmeriti rezidualni, slobodni i vezani hlor. Neophodan pri kontroli svakog procesa dezinfekcije. Mogućnost merenja u više mernih opsega, za manje i veće koncentracije.