LOVIBOND Dipslajdovi

Dipslajdovi za testiranje tečnosti i higijene površina, sadrže plastičnu bočicu sa sterilnom podlogom, koja se nakon testiranja inkubira 48h kako bi se omogućio rast mikrobioloških kultura. Na internetu je dostupna aplikacija, za iOS i Android, koju možete staviti na Vaš telefon, a koja Vam na osnovu poređenja omogućava određivanje približnog broja bakterijskih kultura. Dipslajdovi i test tube sadrže po 10 komada u svakom pakovanju, kao i uputstvo za determinaciju aktivnosti aerobnih i anaerobnih bakterijskih vrsta.
Brzi testovi u tubama su semi-kvantitativni testovi za monitoring SRB i NRB bakterijske kontaminacije u zatvorenim sistemima sa vodom. Njih je potrebno inkubirati na 30C 5 dana.
U tabeli su diplajdovi i testovi u tubama koji su dostupni:

Category:

NOVO NA TRŽIŠTU – BRZI TESTOVI –
DIPSLAJDOVI I BRZI TESTOVI U BOČICAMA
ZA AEROBNE I ANAEROBNE BAKTERIJE

Brza analiza vode i površina
Dipslajdovi za testiranje tečnosti i higijene površina, sadrže plastičnu bočicu sa sterilnom podlogom, koja se nakon testiranja inkubira 48h kako bi se omogućio rast mikrobioloških kultura. Na internetu je dostupna aplikacija, za iOS i Android, koju možete staviti na Vaš telefon, a koja Vam na osnovu poređenja omogućava određivanje približnog broja bakterijskih kultura. Dipslajdovi i test tube sadrže po 10 komada u svakom pakovanju, kao i uputstvo za determinaciju aktivnosti aerobnih i anaerobnih bakterijskih vrsta.
Brzi testovi u tubama su semi-kvantitativni testovi za monitoring SRB i NRB bakterijske kontaminacije u zatvorenim sistemima sa vodom. Njih je potrebno inkubirati na 30C 5 dana.
U tabeli su diplajdovi i testovi u tubama koji su dostupni:

U tabeli su diplajdovi i testovi u tubama koji su dostupni:

Part Numbrer Description Application
56B010110 D001 TTC/TTC Total Viable Count (TVC) in waters and surfaces.
56B010210 D002 TTC/MALT Yeasts, Moulds, Fungi & TVC in waters and surfaces
56B010310 D003 TTC/ROSE Yeasts, Moulds, Fungi & TVC for cutting fluids, oils, and food industry
56B010410 D004 TTC/MAC Coliforms & TVC in process waters.
56B010510 D005 TTC/E.COLI E.coli, Coliforms & TVC counts.
56B010610 D006 TTC/MAC Pseudomonas species & Coliforms in potable waters, pools & spas.
56B010710 D007 TTC/PDM Pseudomonas species & TVC in Closed water systems & pools/spas.
56B010810 D008 SRB Tube test for Sulphate reducing bacteria in Closed water systems
56B010910 D009 NRB Tube test for Nitrite reducing bacteria in Closed water systems
56B011110 D011 R2A/R2A with TTC for testing potable waters.

Kontakt

X
Scroll to Top