LOVIBONT-MiniTest-i-Checkit1

LOVIBOND Testeri

Kratak opis: Testeri MINI TEST i CHECKIT za brzo kolorimetrijsko određivanje na tenu različitih parametara (hlor, gvožđe, nitrati, pH, kiseonik, fosfati…)

Opis proizvoda

Testeri MINI TEST i CHECKIT za brzo kolorimetrijsko određivanje na tenu različitih parametara (hlor, gvožđe, nitrati, pH, kiseonik, fosfati…)
Jednostavno rukovanje: Uzorak + tablet reagens = rezultat

Kontakt