MAX 4000 151

MAX 4000 XL Vlagomer – Brookfield

Kratak opis: MAX 4000 XL Vlagomer
Brzo i pouzdano određivanje sadržaja vlage

Opis proizvoda

MAX 4000 XL Vlagomer
Brzo i pouzdano određivanje sadržaja vlage

Brzo i precizno određivanje sadržaja vlage u različitim tipovima uzoraka. Computac® MAX® 4000XL odrežuje vlagu do 100 puta brže od referentnog metoda. Jedinstveni system brzog hlađenja povećava brzinu rada za 25%.
Pouzdan i trajan idealno je rešenje za proizvodne i laboratorije za kontrolu kvaliteta.

• ROBUSNA KONSTRUKCIJA Zahvaljujući čeličnom kućištu i grejaču od Nikl – Hromnog čelika MAX 4000 očitava tačne rezultate kako u laboratoriji tako i u proizvodnim uslovima.
• SISTEM BRZOG HLAĐENJA Ugrađeni ventilator za hlađenje skraćuje vreme između analiza za četvrtinu.
• SVESTRAN MAX 4000 XL određuje vlagu do 100 puta brže od standardnog metoda sa korišćenjem sušnice, upotrebljiv je za različite uzorke od plastike i lekova do hrane.
• PODESIV KRITERIJUM ZAVRŠETKA ANALIZE Korisnički derikisan kriterijum završetka analize i određivanje kriterijuma prihvatljivosti rezultata
• VIŠESTEPENA ANALIZA Viiše testova je moguće povezati u jednu analizu na više temperature, više vremenskih interval i više završnih kriterijuma. Na ovaj načim moguće je meriti slobodnu i vezanu vodu i razvijati specifične metode.
• REZULTATI U REALNOM VREMENU MAX 4000 XL ima jednostavan interfejs sa velikim kolor displejem na kome se može bratiti grafički tok analize.
• WEB SERVER Opcioni web server omogućava korisniku da pristupi kalibracionim izveštajima, i da preuzima i eksportuje radne programe i rezultate.
• MEMORIJA MAX 4000 XL može memorisati 250 test programa i viđe od 1000 rezultata i 100 grafika
• 21 CFR PART 11, Opcija, prema standardima za farmaceutsku industriju i medicine
• ASTM D6980 – 12 Standardni metod za određivanje vlage u plastici
• ASTM D7232 – 06 Standardni metod za brzo određivanje neisparljivih komponenti u bojama i premazima
• ASTM C471M – 16a Standardni metod za analizu Gipsa

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com