Memmert_IN30_Offen_medicine

IN/IFm medicinski incubator – Memmert

Kratak opis:

Medicinski incubator IN/IFm

Inkubator Im je medicinsko sredstvo I klase. Namenska upotreba Memmert inkubatora Im kao medicinskog uređaja

Opis proizvoda

Medicinski incubator IN/IFm

Inkubator Im je medicinsko sredstvo I klase. Namenska upotreba Memmert inkubatora Im kao medicinskog uređaja
Inkubatori Im i Implus se mogu koristiti za kontrolu temperature ispiranja, rastvora za infuziju i kontrastnih sredstava. Sa fino podešenom tehnologijom upravljanja, kritična prekoračenja temperature su potpuno isključena. Rastvori za ispiranje i infuziju se stoga zagrevaju precizno i posebno nežno u ovom inkubatoru visoke preciznosti. Memert stavlja u promet medicinske uređaje I klase prema uredbi MDR (EU) 2017/745.

temperaturni opseg do +80 °C

8 veličina modela (32 do 749 litara zapremine)

2 varijante modela: SingleDISPLAY i TwinDISPLAY

prirodna konvekcija ili prinudna cirkulacija vazduha N/F

dvostruka vrata (unutrašnje staklo, spoljašnji nerđajući čelik) za jasan pogled bez pada temperature

aktivacija rutine sterilizacije preko ControlCOCKPIT (TvinDISPLAI)

Više informacija na Medicinski incubator IN/IFm – Memmert

Kontakt

Dragana Jovanović
Viši referent prodaje MED&MED
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.278
Mob: 064/8720-227
djovanovic@superlab.rs