MEMMERT-Inkubator-sa-hladjenjem

MEMMERT Inkubator sa hlađenjem IPP

Kratak opis: U prehrambenoj i kozmetičkoj industriji, u biotehnologiji, imunologiji i svim ostalim naučnim i istraživačkim laboratorijama kojima je potreban inkubator sa hlađenjem, Memmertovi aparati imaju veoma veliku primenu.
Ukoliko Vaše aplikacije zahtevaju precizan aparat, sa opsegom temperature od 0 do 70C, sa ekstremno malim fluktuacijama u kontrolnim parametrima, sa niskim vibracijama, Peltier-ovim elementom pravi izbor su Memmertovi inkubatori sa hlađenjem. Još jedna prednost Memmertovih inkubatora sa hlađenjem je veoma mali rizik od isušivanja uzoraka, pošto se kondenzacija tokom hlađenja formira van komore.

Opis proizvoda

Inkubator sa hlađenjem IPP

U prehrambenoj i kozmetičkoj industriji, u biotehnologiji, imunologiji i svim ostalim naučnim i istraživačkim laboratorijama kojima je potreban inkubator sa hlađenjem, Memmertovi aparati imaju veoma veliku primenu.
Ukoliko Vaše aplikacije zahtevaju precizan aparat, sa opsegom temperature od 0 do 70C, sa ekstremno malim fluktuacijama u kontrolnim parametrima, sa niskim vibracijama, Peltier-ovim elementom pravi izbor su Memmertovi inkubatori sa hlađenjem. Još jedna prednost Memmertovih inkubatora sa hlađenjem je veoma mali rizik od isušivanja uzoraka, pošto se kondenzacija tokom hlađenja formira van komore.

Kontakt