MicroBeta-LumiJET

MicroBeta LumiJET Microplate Brojač sa Dva Detektora

Kratak opis: MicroBeta LumiJET sistem obezbeđuje naprednu radiometrijsku i luminiscentnu detekcionu sposobnost za GPCR, kinaze, reporter gen testova kao i sposobnost standardnog sintelacionog brojača. MicroBeta LumiJET sistem sa jedinstvenim patentom sa dve fotomultiplajerske tube koje obezbeđuju simultanu detekciju signala obezbeđuje visoku efikasnost i ekstremno nizak background za razne radioizotope.

Opis proizvoda

https://www.perkinelmer.com/product/microbeta2-lumijet-plate-reader-w-2-det-2460-0020

Kontakt

Uroš Natević
VD Direktor sektora ANALYTICALAB
SUPERLAB
Milutina Milankovica 25,
11070 Novi Beograd |Srbija
tel: +381 11 655 68 55
mob: +381 (0) 64 8720 220
perkinelmer@superlab.rs