Minikit-za-određivanje-Ca-tvrdoće-2

Minikit za brzo određivanje koncentracije sulfata u vodi

Opis proizvoda

Brza metoda za određivanje koncentracije sulfata u vodi. Koristi gotove tabletirane reagense, jednostavan za upotrebu. Mogućnost merenja u dva merna opsega, u zavisnosti od potrebe klijenta. Rezultati se dobijaju za par minuta.