Minikit-za-određivanje-Ca-tvrdoće-2

Minikit za određivanje ukupne tvrdoće u vodi

Opis proizvoda

Brza metoda za određivanje ukupne tvrdoće u vodi, posebno namenjeni za korišćenje za omekšane i tretirane vode, kotlarnice, sisteme za grejanje. Koristi gotove tabletirane reagense, jednostavan za rad. Mogućnost rada u više mernih opsega u zavisnsoti od potrebe, da li je u pitanju, ulaza, omekšana, procesna ili recirkulaciona voda.