Minikit-za-određivanje-Ca-tvrdoće-1

Minikit za određivanje Ca-tvrdoće

Opis proizvoda

Minikit za brzo određivanje Ca-tvrdoće. Mogućnost merenja u više opsega. Koristi gotove tabletirane reagense, jednostavan za rad. U kompletu se isporućuje sve neophodno za rad. Preporučeno za kotlarnice i sisteme za omekšavanje vode.