Minikit-za-određivanje-koncentracija-cijanurne-kiseline

Minikit za određivanje koncentracija cijanurne kiseline

Opis proizvoda

Brzi kit za određivanje koncentracije cijanurne kiseline, posebno namanjen za upotrebu kod hlorisane vode i bazena za kupanje. Koristi gotove tabletirane reagense, jednostavan za rad.