Minikit-za-određivanje-koncentracije-nitrita-u-vodi

Minikit za određivanje koncentracije nitrita u vodi

Opis proizvoda

Brza metoda za određivanje koncentracije nitrita u vodi. Predviđen za merenja u slučaju nedostatka laboratorijskih uslova, kod prerade svih vrsta voda. Koristi gotove tabletirane reagense, jednostavan za rad.