Minikit-za-određivanje-Ca-tvrdoće-2

Minikit za određivanje organo-fosfata u vodi

Opis proizvoda

Brza metoda za merenje koncentracije organo-fosfata u vodi. Koristi gotov tečni reagens ,jednostavan za rad, predviđen za terenska merenja kada ne postoji mogućnost merenja u laboratorijskim uslovima. Cela metoda je zasovana na ukapavanju tečnog reagensa, i praćenju promene boje.