Minikit-za-određivanje-Ca-tvrdoće-2

Minikit za određivanje sulfita u vodi

Opis proizvoda

Brza metoda za određivanje koncentracije sulfita u vodi, uz korišćenje gotovih tabletiranih reagenasa i brzo dobijanje izmerenih rezultata. Mogućnost merenja u dva merna opsega, u zavisnosti od potrebe klijenta i kvaliteta ispitivane vode.