MWE Transportni brisevi

Medical Wire & Equipment je kompanija koja se proizvodnjom briseva bavi već preko 60 godina. Za to vreme su uspeli da prošire svoju ponudu i danas u svom prodajnom programu imaju različite vrste suvih briseva, transportnih briseva. Imaju briseve koji se koriste u citologiji, farmaciji, industriji hrane, forenzici.

Medical Wire & Equipment je kompanija koja se proizvodnjom briseva bavi već preko 60 godina. Za to vreme su uspeli da prošire svoju ponudu i danas u svom prodajnom programu imaju različite vrste suvih briseva, transportnih briseva. Imaju briseve koji se koriste u citologiji, farmaciji, industriji hrane, forenzici.

Tipovi briseva u tubi

Svaki bris je pojedinačno pakovan, u tubi koja omogućava lako rukovanje i transport do laboratorije. Bris se nalazi u plastici koja je ujedno i zatvarač same tube i na taj način je omogućeno lakše rukovanje jer korisnik prilikom rukovanja ne dodiruje sam bris. Svaka tuba i zatvarač su zalepleljeni nalepnicom na kojoj se nalazi serijski broj brisa kao i prostor u koji možete da upišete osnovne podatke o pacijentu (ime i prezime, pol, datum, vreme..).

Vrste materijala od kojih je izrađen bris

Rajon je materijal koji predstavlja obra?enu formu celuloze i utvrđeno je da delimično odgovara oporavku mikororganizama. Tekstura mu je slična teksturi pamuka ali nema u sebi masne kiseline ili druge supstance koje mogu da inhibiraju rast izbirljivih bakterija. Rajonski bris je na najvećem broju transportnih briseva.

Poliester (često se naziva i Dakron) je potpuno sintetički materijal i često se koristi u određenim molekularnim testovima, jer ne dolazi ni do kakve reakcije sa uzorkom.

Foam (sunđerasti)
Ovo je materijal jako sličan mekanom sunđeru. Struktura materijala je takva da omogućava nesmetan prolaz mikroorganizama i reagenasa kroz sam bris, bez ikakve
reakcije, i na taj način je povećana osetljivost u mnogim dijagnostičkim testovima.

Medical wire PurFlock i HydraFlock brisevi su napravljeni od sloja tankih filamenata poliesterskog vlakna različitih dužina i na taj način se povećava efektivna
površina.

Kontakt

X
Scroll to Top