NASCO-Kese-za-uzorkovanje

NASCO kese za uzorkovanje

Kratak opis:

NASCO Whirl-pack kese za uzorkovanje izrađene su od materijala koji obezbeđuje maksimalan kvalitet uzorka koji se transportuje u laboratoriju.

Opis proizvoda

KESE ZA UZORKOVANJE VODE SA NATRIJUM-TIOSULFATOM!

Odgovarajuća procedura uzorkovanja je od vitalnog značaja. Laboratorijski rezultati u potpunosti zavise od kvaliteta prikupljenog uzorka. Izuzetno je bitno da svaki uzorak verno reprezentuje lot iz koga je proistekao i da stigne u laboratoriju u istom stanju u kom je bio na mestu uzorkovanja. Ne bi smelo da dođe do promene hemijskog, fizičkog i biološkog karaktera prikupljenog uzorka. NASCO Whirl-pack kese za uzorkovanje izrađene su od materijala koji obezbeđuje maksimalan kvalitet uzorka koji se transportuje u laboratoriju.

Uzorkovanje vode je mnogo jednostavnije uz pomoć Nasco Whirl-Pack samostojećih kesa za uzorkovanje vode. Specijalni umetak na dnu kese se ispravlja kada se voda sipa u kesu omogućavajući joj da samostalno stoji. Nije potreban držač kako bi kesa stajala u uspravnom položaju. Zaboravite na pranje i sterilizaciju boca! Sterilne i nelomljive-ove kese štede novac i vreme, bilo da radite u laboratoriji ili na terenu. Dostupne u zapremini od 100 i 300ml, sadrže 10 ili 30mg aktivnog natrijum-tiosulfata koji neutrališe hlor u uzorku.

Pogledajte video:

Kataloški brojevi za poručivanje:

B01402WA, samostojeća kesa sa natrijum-tiosulfatom od 100ml
B01403WA, samostojeća kesa sa natrijum-tiosulfatom od 300ml

Kontakt

Jelena Paunović
Šef sektora MICROBIOCYTOGENLAB
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.263
Mob: +381 (0) 64 8720 194
jkostoski@superlab.rs