Smart-Fast

Smart FAST

Kratak opis: Smart FAST
Iako je SmartFAST primarno zamišljen kao kabinet sa laminarnim protokom sa pozitivnim pritiskom, on je opremljen posebnim panelom za zatvaranje na vrhu koji omogućava prelazak sa rada sa pozitivnim na negativni pritisak.

Dakle, postoje dve radne mogućnosti:
Pozitivan pritisak (glavni princip rada): Vazduh okoline se izvlači sa vrha kabineta, a zatim se povlači nadole i filtrira pomoću H14 HEPA/ULPA filtera u radnu oblast u pozitivnom pritisku stvarajući vertikalni laminarni obrazac strujanja vazduha.

Negativan pritisak (alternativni princip rada): Ambijentalni vazduh se uvlači kroz proreze baze od nerđajućeg čelika na prednjem otvoru i zatim prolazi ispod radne površine, odakle se uvlači i kanališe nakon filtracije kroz H14 HEPA/ULPA filter u stanju laminarnog protoka vazduha (oko 90%) i odvodi se spolja (oko 10%) sa gornje strane ormana.

Opis proizvoda

Smart FAST
Iako je SmartFAST primarno zamišljen kao kabinet sa laminarnim protokom sa pozitivnim pritiskom, on je opremljen posebnim panelom za zatvaranje na vrhu koji omogućava prelazak sa rada sa pozitivnim na negativni pritisak.

Dakle, postoje dve radne mogućnosti:
Pozitivan pritisak (glavni princip rada): Vazduh okoline se izvlači sa vrha kabineta, a zatim se povlači nadole i filtrira pomoću H14 HEPA/ULPA filtera u radnu oblast u pozitivnom pritisku stvarajući vertikalni laminarni obrazac strujanja vazduha.

Negativan pritisak (alternativni princip rada): Ambijentalni vazduh se uvlači kroz proreze baze od nerđajućeg čelika na prednjem otvoru i zatim prolazi ispod radne površine, odakle se uvlači i kanališe nakon filtracije kroz H14 HEPA/ULPA filter u stanju laminarnog protoka vazduha (oko 90%) i odvodi se spolja (oko 10%) sa gornje strane ormana.

Za zamenu dva operativna sistema, dovoljno je promeniti položaj ploče za zatvaranje na vrhu ormana.

Ergonomski dizajn: Zakošeno (7°) prednje sigurnosno staklo sa šarkama obezbeđuje optimalnu vidljivost svih objekata smeštenih u unutrašnjem radnom prostoru. Prednji otvor je podešen na 200 mm. Ceo prednji deo ormarića se takođe može otvoriti nagore jer je na šarkama na vrhu – kako bi se omogućio lak pristup za potpuno i efikasno čišćenje i dekontaminaciju.

Ukupne dimenzije (ŠxDxV) mm 830x652x925
Korisne dimenzije (ŠxDxV) mm 732x380x580

Kontakt

Msc. psy. chem.
Danijela Riđić
VD Šef SCIENCELAB

SUPERLAB
Milutina Milankovica 25
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.330
Mob: +381 (0) 64 8720 185