Smart-Fast

Smart Fast PCR komora

Opis proizvoda

SmartFast je kompaktna laminarna komora klase ISO 3 koja garantuje izvanredno dekontaminiranu radnu površinu.  Komora širine 800mm je pogodna za rukovanje nukleinskim kiselinama, razvijanje DNK, upotreba za PCR, korišćenje u nepatogenoj mikrobioligiji i sa ćelijskim kulturama.

Kontakt

Msc. psy. chem.
Danijela Riđić
VD Šef SCIENCELAB

SUPERLAB
Milutina Milankovica 25
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.330
Mob: +381 (0) 64 8720 185