PERKIN-ELMER-Frontier

PERKIN ELMER Frontier

Kratak opis: Široki opseg bliskih, srednjih i dalekih IR spektrometara sa naprednim performansama odgovoriće svakom IR izazovu, od svakodnevnog merenja do najnaprednijih analiza.

Opis proizvoda

FrontierTM

Široki opseg bliskih, srednjih i dalekih IR spektrometara sa naprednim performansama odgovoriće svakom IR izazovu, od svakodnevnog merenja do najnaprednijih analiza. Sistem Vam omogućava odabir konfiguracije na osnovu spektralne oblasti (NIR, MIR i FIR oblast) koja odgovara Vašim uzorcima. Ovaj instrument odgovara na sve analitičke i istraživačke zahteve. Jednostavna zamena dodataka za uvođenje uzorka omogućava rad sa više aplikacija na jednom instrumentu.

Kontakt

Uroš Natević
VD Direktor sektora ANALYTICALAB
SUPERLAB
Milutina Milankovica 25,
11070 Novi Beograd |Srbija
tel: +381 11 655 68 55
mob: +381 (0) 64 8720 220
unatevic@superlab.rs
perkinelmer@superlab.rs