PERKIN-ELMER-Frontier

PERKIN ELMER Frontier

Kratak opis: Široki opseg bliskih, srednjih i dalekih IR spektrometara sa naprednim performansama odgovoriće svakom IR izazovu, od svakodnevnog merenja do najnaprednijih analiza.

Opis proizvoda

FrontierTM

Široki opseg bliskih, srednjih i dalekih IR spektrometara sa naprednim performansama odgovoriće svakom IR izazovu, od svakodnevnog merenja do najnaprednijih analiza. Sistem Vam omogućava odabir konfiguracije na osnovu spektralne oblasti (NIR, MIR i FIR oblast) koja odgovara Vašim uzorcima. Ovaj instrument odgovara na sve analitičke i istraživačke zahteve. Jednostavna zamena dodataka za uvođenje uzorka omogućava rad sa više aplikacija na jednom instrumentu.

Kontakt