PERKIN-ELMER-Hyphenation-tehnologija

PERKIN ELMER Hyphenation tehnologija

Kratak opis: Tehnologija koja spaja dva ili više instrumenta koji pružaju uvid u hemijske strukture, do sada neviđene drugim tehnikama.
Sistem omogućava povezivanje DSC-a, TGA, FT IR-a i GC/MC-a u jedan sistem obezbeđujći sve informacije u vezi jednog materijala.

Opis proizvoda

Hyphenation tehnologija

Tehnologija koja spaja dva ili više instrumenta koji pružaju uvid u hemijske strukture, do sada neviđene drugim tehnikama.
Sistem omogućava povezivanje DSC-a, TGA, FT IR-a i GC/MC-a u jedan sistem obezbeđujći sve informacije u vezi jednog materijala.

Kontakt