PERKIN-ELMER-Lambda1

PERKIN ELMER Lambda UV/Vis/NIR

Kratak opis: Serija spektrofotometara visokih performansi Lambda 650/750/850/950/1050. Ovaj jedinstven koncept sa konfiguracijom od više detektora, omogućava upotrebu najšireg spektra dodataka koji će zadovoljiti sve trenutne, a i buduće, potrebe vaše laboratorije.Od optičkih materijala do najnaprednijih nanomaterijala, ovi instrumenti će ispuniti sva vaša očekivanja.

Opis proizvoda

Lambda UV/Vis/NIR

Serija spektrofotometara visokih performansi Lambda 650/750/850/950/1050. Ovaj jedinstven koncept sa konfiguracijom od više detektora, omogućava upotrebu najšireg spektra dodataka koji će zadovoljiti sve trenutne, a i buduće, potrebe vaše laboratorije.Od optičkih materijala do najnaprednijih nanomaterijala, ovi instrumenti će ispuniti sva vaša očekivanja.

Kontakt