PERKIN-ELMER-LS-45-55

PERKIN ELMER LS-45 i LS-55

Kratak opis: Fluorescentni spektrofotometri visokih performansi koji će Vam omogućiti pouzdan, dugotrajan i prilagodljiv instrument koji je jednostavan za upotrebu. Idealni su za laboratorije koje se bave materijalima, čvrstim materijama, kao i biološkim istraživanjima uključujući biologiju ćelije, imunologiju, enzimologiju i analize proteina.

Opis proizvoda

Fluorescentni spektrofotometri LS-45 i LS-55

Fluorescentni spektrofotometri visokih performansi koji će Vam omogućiti pouzdan, dugotrajan i prilagodljiv instrument koji je jednostavan za upotrebu. Idealni su za laboratorije koje se bave materijalima, čvrstim materijama, kao i biološkim istraživanjima uključujući biologiju ćelije, imunologiju, enzimologiju i analize proteina.

Kontakt