PERKIN-ELMER-STA-8000

PERKIN ELMER STA 8000 Simultane analize

Kratak opis: Kompaktan i robustan instrument za termalne analize visokih performansi koristi se za analiziranje kompozicije materijala i kinetičke studije. Zahvaljujući visokim temperaturama termalnih analiza, do 1600°C, omogućava tranzicioona ispitivanja u materijalima kao i kalibraciju paladijumovim standardom kod gorivih ćelija, keramike, katalitičke aplikacije, uglja i zahtevnih akademskih istraživanja.

Opis proizvoda

STA 8000 Simultane analize

Kompaktan i robustan instrument za termalne analize visokih performansi koristi se za analiziranje kompozicije materijala i kinetičke studije. Zahvaljujući visokim temperaturama termalnih analiza, do 1600°C, omogućava tranzicioona ispitivanja u materijalima kao i kalibraciju paladijumovim standardom kod gorivih ćelija, keramike, katalitičke aplikacije, uglja i zahtevnih akademskih istraživanja.

Kontakt