PERKIN-ELMER-TMA-4000

PERKIN ELMER TMA 4000

Kratak opis: Jedinstveni dizajn koji omogućava termomehaničku analizu za maksimalnu pouzdanost koeficijenta termalne ekspanzije (CTE) u materijalima. Ovaj instrument obezbeđuje da razumete kako se materijal menja sa temperaturom.

Opis proizvoda

TMA 4000

Jedinstveni dizajn koji omogućava termomehaničku analizu za maksimalnu pouzdanost koeficijenta termalne ekspanzije (CTE) u materijalima. Ovaj instrument obezbeđuje da razumete kako se materijal menja sa temperaturom.

Kontakt