PERKIN-ELMER-TurboMatrix1

PERKIN ELMER TurboMatrix™

Kratak opis: Perkin Elmer-ovi vodeći headspace, headspace trap i termalni desorberi su prvi izvor za različite analize lako isparljivih uzoraka. Bez obzira koji brend ili model gasnog hromatografa posedujete, Vi možete da ih nadoknadite Perkin Elmer-ovim sistemom za uvođenje uzoraka.

Opis proizvoda

TurboMatrix™

Perkin Elmer-ovi vodeći headspace, headspace trap i termalni desorberi su prvi izvor za različite analize lako isparljivih uzoraka. Bez obzira koji brend ili model gasnog hromatografa posedujete, Vi možete da ih nadoknadite Perkin Elmer-ovim sistemom za uvođenje uzoraka.

Kontakt