Perten-IM-8800

PERTEN INFRAMATIC 8800

Kratak opis:

Portabl, mogućnost rada na baterije – prenosiv, lagan, kompaktan. Uvek na mestu gde je analiza najpotrebnija, na silosu, farmi, gazdinstvu…
Pšenica, uljana repica, kukuruz, ječam, soja…. – analiza vlage, proteina, ulja u žitaricama I uljaricama bez pripreme uzorka.

Opis proizvoda

IM 8800 PERTEN

Inframatic 8800 – brza analiza žita, na lokaciji gde Vam je najviše potrebna!

Portabl, mogućnost rada na baterije – prenosiv, lagan, kompaktan. Uvek na mestu gde je analiza najpotrebnija, na silosu, farmi, gazdinstvu…
Pšenica, uljana repica, kukuruz, ječam, soja…. – analiza vlage, proteina, ulja u žitaricama I uljaricama bez pripreme uzorka.
Tačnost – najmodernije rešenje u optičkoj I senzornoj tehnologiji kalibrisan u skladu sa zvanično odobrenim analizatorom žitarica IM 9500, Perten.
Robustan dizajn – prilagođen merenjima na terenu.
Opciono modul za brzo određivanje vlage za Falling Number test – brzo određivanje vlage u funkciji određivanja broja padanja (merenje u celom zrnu)

Kontakt

Jasmina Gučevac
šef sektora FOODLAB
Tel: +381 11 80 56 053
Fax: +381 11 22 22 222
Mob: +381 (0) 64 8720 124
jgucevac@superlab.rs