, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

RADWAG RB 2.4Y.F Robot vaga za merenje filtera

RB 2.4Y.F robot vaga za merenje filtera je uređaj u profesionalnoj klasi koji nudi kompletno automatsko merenje filter mase. Rukovanje je bazirano na mehanizmu merenja UYA 4Y microbalance vage. Sa njom su bez premca ponovljivost i očitavanje od d = 0.1 µg garantovani.

Radwag vage serija 4Y

4Y vage – inovacija 2015: profesionalni standard za merenje, najviša tačnost merenja.

  • Inovativni sistem podešavanja u 2 tačke
  • Još brže merenje
  • Preko 8GB skladišne memorije
  • Najtačnija ponovljivost merenja i u saglasnosti sa USP
  • Ergonmičnost i bezbednost
  • Bežična konekcija je podržava pomoću uređaja koji sadrže iOS i Android sisteme

 
Maksimalni kapacitet [Max]: 2.1g
Rezolucija očitavanja [d]: 0.1µg

RB 2.4Y.F robot vaga za merenje filtera je uređaj u profesionalnoj klasi koji nudi kompletno automatsko merenje filter mase. Rukovanje je bazirano na mehanizmu merenja UYA 4Y microbalance vage. Sa njom su bez premca ponovljivost i očitavanje od d = 0.1 µg garantovani.

Brže merenje sa novim CPU
RB 2.4Y.F robot vagu karakteriše Dual Core 2×1 GHz procesor koji pruža uočljiv prikaz poboljšanja uključujući brže rukovanje i kraće vreme stabilizacije gde su vrednosti u visokoj ponovljivosti zadržane.

16 GB RAM memorije – veće mogućnosti upravljanja podacima
16 GB RAM memorije nudi mogućnost snimanja podataka u formi kompleksnih izveštaja. Vreme i statistički podaci koji su predstavljeni na dijagramima na serijama merenja je druga korisna opcija.

Rukovanje sa daljinskim uređajem
Modul za bežičnu konekciju nudi bežični prenos podataka registrovanih 4Y vagom na bilo kom uređaju koji podržava iOS ili Android operativne sisteme koristeći posebne aprikacije namenjene za upravljanje podacima.

Bezbednost podataka
Svaku 4Y vagu pojedinačno karakteriše ALIBI memorija konstruisana da pruži zaštitu i automatsko snimanje vaših merenja. Opcije kao što su pregled podataka, kopiranje  i arhiviranje su takođe dostupni korisnicima.

Definisani profili
‘Definisani profili’ je nova funkcija, koja automatski postavlja parametre mernih instrumenata u skladu sa zahtevima korisnika.

Profili:
BRZINA – rezultat merenja se dobija za veoma kratko vreme
BRZINA DOZIRANJA – vaga brzo reaguje na promene mase, a posebno je korisna za doziranje mnogih proizvoda na dispenzovani deo
PRECIZNOST – podešavanja vage pružaju minimalnu standardnu devijaciju
RUKOVANJE – prilagođavanje parametara u skladu sa zahtevima operatera.

Eksterno podešavanje
Da bi se garantovala pouzdanost i preciznost merenja, omogućeno je eksterno podešavanje uz korišćenje težina različite mase (50, 100, 200 mg).

Praćenje ambijentalnih uslova
RB 2.4Y.F robot vaga je opremljena sa vrhunskim termo hidro barometrima koji omogućavaju testiranje ambijentalnih uslova u realnom vremenu i u različitim tačkama ( na primer u mernoj komori, standardnom skladištu mase, itd). Krakateristična osobina uređaja je visoka ponovljivost  pritiska (0.001 hPa), vlage (0.01%), i temperature (0.001 °C).

Karakteristike

 

Elekrični indikator nivoa
Razmena podataka preko USB skladišnih uređaja
Infracrveni senzori
Prenosivost
Interfejs

 

Funkcije

 


AUTOTEST

DOZIRANJE

PROCENTUALNO MERENJE

BROJENJE DELOVA

FORMULACIJA

MERENJE U NJUTN JEDINICAMA

STATISTIKA

KONTROLNO MERENJE

IR SENZORI

GLP PROCEDURE

MERENJE ŽIVOTINJA

KOREKCIJA GUSTINE VAZDUHA

DIFFERENCIJALNO MERENJE

ZAMENLJIVA JEDINICA

KONTROLA STATISTIČKOG KVALITETA

ALIBI MEMORIJA
Maksimalni kapacitet [Max] 2.1 g
Rezolucija (vrednost podeoka) [d] 0.1  µg
Opseg tare -2.1 g
Verifikacioni interval skale 1 mg
Ponovljivost (5% Max) 0.25 µg
Ponovljivost (Max) 1 – 2 µg
Linearnost ≤ 1.5 µg
Vreme stabilizacije 10 – 20 s
Podešavanje eksterno
OIML klasa I
Displej 5.7” otporni touchscreen u boji
Rukovanje bez dodira 2 IR Sensori
Komunikacioni interfejs 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Napajanje 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz
Potrošnja struje max. 10 W
Radna temperatura +10 ÷ +40 °C
Temperatura čuvanja -20 ÷ +50 °C
Opseg promene radne temperature ±0.3°C/1h (±1°C/8h)
Atmosferska vlažnost 40% ÷ 80%
Opseg promene atmosferske vlažnosti ±1%/h (±4%/8h)
Tastatura 8 tastera
Dimenzije uređaja 2070×1070×1800 mm
Dimenzije pakovanja 1960×1190×2050 mm
Neto težina 400 kg
Ukupna težina 500 kg

 

Video zapisi

 

Neto težina komore za MYA.4Y i UYA.4Y microbalance vage

4y serije – Ultra-microbalance vage i microbalance

Kontakt

Ivana Perković
Tel/Fax: +381(0) 11 655-68-55 lok 220
+381 (0)11 22 22 222 lok.231
Mob. +381 (0)64 8720 225
iperkovic@superlab.rs

X
Scroll to Top